Leonard de Vries

Hobbyclubs

Home
Leonard de Vries overleden
Leonard de Vries in de media
Leonard de Vries bij W.H.G.Stuiver
Het Jongens Radioboek
Het Jongens Electriciteitsboek
De Jongens van de Hobbyclub
Hobbyclubs
Leonard de Vries en het Berglandschap
Opkomst en ondergang van Hobby Club Utrecht
Hoe een boek je leven vormt
Leonard de Vries en fotografie
Chaweriem
Dank U, meneer Edison
Leonard de Vries thuis
Leonard de Vries in English
Van Hobbyclub naar Maker community
Techniek, Erotiek en Geluk
Varia
John Hummel, illustrator
Bibliografie
Links
Over de plakboekmaker
Contact
Plakboek

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

(De eerste helft bestaat uit een documentaire over het fenomeen Bescherming Bevolking in vijftigerjaren.)

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Tekst en research : Gerda Jansen Hendriks

hobbyclub.jpg

De Hobbyclub

Eigenwijze en bevlogen jongens met een grote liefde voor technische hoogstandjes: dat was De Hobby Club. Een fenomeen uit de jaren vijftig, waar de leden nu met weemoed op terugkijken.

de_jongens_van_de_hobby_club.jpg

De Droom

Het fenomeen Hobby Club begint bij de jonge, Amsterdamse student Leonard de Vries. Het is 1942, hij is 22 jaar èn hij is joods. Dat betekent onderduiken. Eenzaam in een afgelegen landhuis in Brabant, begint hij te fantaseren over een club jongens en meisjes die alles samen doen.

Voor Leonard de Vries is 'alles' vooral zijn technische hobby's, met name radio-techniek. Hij heeft daar in 1940 al een boek over gemaakt, het 'Jongensradioboek', waarin wordt uitgelegd hoe je radio's zelf bouwt. Maar hij mist al in zijn middelbare schooltijd, op de HBS, leeftijdsgenoten met wie hij eindeloos kan praten over zijn grote liefde voor de techniek, met wie hij ideeën kan uitwisselen en praktische kennis.

En zo verzint hij in Brabant 'De Hobby Club', een groep jongeren met verschillende hobby's, die samen op een zolder van alles en nog wat bouwen. Met een heus eigen bestuur en geen bemoeienis van volwassenen. De droom komt op papier, in de vorm van een roman. En die verschijnt uiteindelijk in 1947, bij de nieuwe uitgeverij De Bezige Bij. Daar zien ze wel wat in een jeugdboek met frisse ideeën.

vries/vries-jongens.gif
En zo zien jullie, jongelui...

De Idealen

De roman 'De jongens van de Hobby Club' begint in een natuurkundeles. De leraar vertelt over ruimtevaart. Misschien kunnen we over een paar jaar al naar de maan of naar Mars reizen! Hij houdt zijn klas voor dat dit alleen maar mogelijk is omdat wetenschappers en technici samenwerken: "Als ergens het welzijn van jezelf èn de hele mensheid van afhangt, is het hiervan: van de bereidheid tot samenwerking!" Daarmee is de toon van het boek gezet: samen iets ondernemen, elk vanuit je eigen belangstelling en kennis en zonder onderscheid naar afkomst, geloof of wat dan ook.

Nieuw voor deze tijd is vooral dat jongeren in de hobbyclub alles zelf doen – volwassenen komen er niet aan te pas. Af en toe kan er eens iemand langs komen om adviezen te geven, maar het bestuur van de club is uitdrukkelijk voorbehouden aan jongeren niet ouder dan 23 jaar. In een later boek 'De Hobby Club breekt baan', wordt dat scherp verwoordt: "Het oude systeem is vaak zo. Er is een groepje jonge mensen en aan het hoofd daarvan staat een jeugdleider, die niet door de groep is gekozen.

Hij stelt vast wat de groep doet en zijn woord is wet. […] Soms legt men dit zelfs vast in wetten en zo spreekt één van de padvinderswetten bijvoorbeeld over 'orders weten te gehoorzamen zonder tegenspreken'. Wij zijn daar vierkant tegen, tegen dit blindelings gehoorzamen van bevelen – in de Tweede Wereldoorlog is opnieuw gebleken waartoe dit 'bevel is bevel'-gedoe kan leiden." Leiders heeft de hobbyclub niet, er is alleen een gekozen bestuur en er zijn 'instructeurs', jongeren die veel ervaring en kennis op een bepaald terrein hebben.

Een gezamenlijk 'geloof' is er wel – het geloof in techniek en de vooruitgang die dat de mensheid brengt. Voor Leonard de Vries zijn hobby's een voorbereiding op het latere leven in de maatschappij. En die maatschappij zit dringend verlegen om jongeren met technisch inzicht. De Nederlandse industrie moet bloeien, dit is tenslotte de periode van wederopbouw. Grote bedrijven als Philips steunen de hobbyclubs die begin jaren '50 werden opgericht overigens ook.

Hobbyclub-demo.JPG
Een hobbyclub demonstratie scheikunde

De Realisatie

Als de roman 'De Jongens van de Hobby Club' in 1947 uitkomt, krijgt schrijver Leonard de Vries vele reacties. Kan dit boek geen werkelijkheid worden? Er wordt besloten om een maandblad op te richten, dat kan werken als motor voor echte hobbyclubs. Het eerste nummer van 'Hobby Club' verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Jeugd van Nederland' in het RAI-gebouw in Amsterdam. Het is augustus 1949.

Twee maanden later zijn er al 17 hobbyclubs opgericht, een jaar later telt Nederland maar liefst 70 hobbyclubs. Lang niet overal lukt het om het voorbeeld uit het boek geheel na te volgen. De eigen ruimte die 'De jongens van de Hobby Club' voor een zeer zacht prijsje in het boek weten te huren, blijft voor veel hobbyclubs in de praktijk een lastig te bereiken ideaal. Een van de meest succesvolle hobbyclubs is die in Dordrecht. Opgericht in 1950, en blijven bestaan tot begin jaren '70, steeds met een eigen ruimte.

Was het in het prille begin nog een achterkamertje, later worden het ruime zolders, geheel volgens het voorbeeld uit het oorspronkelijke boek. De leden van de HCD (Hobby Club Dordrecht) proberen de beschreven situaties in de hobbyclub-boeken van Leonard de Vries zoveel mogelijk na te volgen, inclusief het maken van een film zoals dat in 'De jongens van de Hobby Club' beschreven staat. De HCD krijgt met enige regelmaat bijdragen van de gemeente en industrie.

Een bedrijf als Philips ontvangt ook hobbyclubs uit het hele land en verzorgt rondleidingen (zo'n rondleiding staat ook beschreven in 'De Hobby Club breekt baan'). Er heeft zelfs enige tijd een Stichting tot bevordering van het Hobby Club werk bestaan, met een secretariaat in Eindhoven. Het geloof in technische vooruitgang wordt, zeker in de jaren '50, in brede kring gedeeld.

3195275-de-vries.jpg

Bernard-album/up_cmp_mdshapes_gbtn.gif

De Hobby's

In zijn 'Handleiding voor het oprichten van een hobby club', geeft Leonard de Vries een overzicht van wat er zoal mogelijk is. De nadruk ligt op 'technische' hobby's: radiotechniek natuurlijk, zijn eigen grote liefde. Verder elektrotechniek, houtbewerking, metaalbewerking, modelbouw. Dan is er natuur- en scheikunde, biologie, sterrenkunde. En, zo schrijft De Vries:"Tenslotte de min of meer kunstzinnige hobbies die vooral ook voor meisjes aantrekkelijk zijn: fotografie, film, beeldende kunst, kunstnijverheid, toneel…" en zo gaat de opsomming nog even door.

In zijn boeken geeft De Vries levendige beschrijvingen van wat er allemaal met deze hobby's bereikt kan worden, compleet met uitleg over hoe een en ander moet worden gedaan. Vaak gaat het om dingen waarbij samenwerking absoluut noodzaak is, geheel overeenkomstig het ideaal. Een optreden van een fakir bijvoorbeeld, die via allerlei technische trucjes (afkomstig uit de radiotechniek) over een telepathische begaafdheid lijkt te beschikken. Die fakir heeft fantastische kleding aan: gemaakt door de meisjes van de hobbyclub.

Ook bij het maken van de film komen vele vaardigheden kijken, van technische kennis over de werking van lenzen tot het mooi beschilderen van decors. De zolder van de Hobby Club Dordrecht heeft een donkere kamer voor de fotografie, een toneelzaaltje, een ruimte voor de modelbouwers, een radiostudio en nog diverse andere ruimtes, waaronder één waar al het gereedschap, keurig genummerd, wordt opgeborgen. De zolderindeling wordt regelmatig veranderd, want de belangstelling voor de diverse hobby's is behoorlijk aan mode onderhevig. Radio en elektronica zijn in de jaren '50 erg populair. Niet alleen bij de hobbyclubs overigens.

Deze periode is ook het begin van de Firato, een jaarlijkse tentoonstelling in de RAI in Amsterdam, waar alle nieuwe snufjes op elektronica gebied werden gepresenteerd. Van de nieuwste tv tot de nieuwste rekenmachine. Het was destijds een evenement van de eerste orde en de leden van hobbyclubs gaan er graag naar toe. In de jaren '60 wordt fotografie bij de meeste hobbyclubs de grootste afdeling. En de Hobby Club Dordrecht weet zijn bestaan nog tot in 1974 vol te houden dankzij een goed draaiende toneelclub.

webassets/vrisboek203.jpg

    De Ondergang

In 1966 verschijnt een herziene versie van de twee populairste hobby-club boeken (die uit 1947 en uit 1953), kortweg 'De Hobby Club' getiteld. In zijn nawoord schrijft Leonard de Vries: "Door allerlei oorzaken, waaronder de televisie en het wegvallen van bepaalde idealen door de grotere welvaart, is het met het meeste jeugdverenigingsleven in Nederland de laatste 15 jaar bergafwaarts gegaan. In de loop der jaren zijn steeds meer Hobby Clubs gesneuveld." De Vries hoopt dat deze herziene versie van zijn 'droom' een nieuwe stimulans zal zijn, maar dat is tevergeefs.

De Hobby Club Dordrecht blijft nog een tijd floreren, maar van een landelijke opleving is geen sprake. De toegenomen welvaart is, zoals De Vries zelf al constateert, een belangrijke schuldige. Jongeren hoeven niet meer 'botje bij botje' te leggen om een radio te bouwen met oude onderdelen. Ze kunnen er zelf een kopen en voor wie nog interesse heeft in de techniek zijn er de zelfbouwdozen van de firma Philips. Het geloof in vooruitgang via techniek neemt ook af en daarmee verdwijnt het bevlogen idealisme dat zo kenmerkend is voor de jongens in de boeken van De Vries.

Achteraf bezien heeft dat idealisme ook een zekere braafheid. Weliswaar willen de hobbyclub jongens en meisjes niks van doen hebben met volwassen leiders en zijn ze vol van gelijkheidsidealen, ze houden zich echter niet bezig met machtsverhoudingen in de maatschappij om hen heen. Dat is precies hetgeen waar een nieuwe generatie jongeren, zeg maar even de jeugd van eind jaren '60, zich wel op gaat richten. Zo wordt de Hobby Club een ouderwets fenomeen, waar nu, 50 jaar later, met weemoed op kan worden terug gekeken.
 
Tekst, reportage en research : Gerda Jansen Hendriks

Literatuur

Er is een hele serie 'Hobby Club' boeken verschenen van de hand van Leonard de Vries.
 
De belangrijkste:
De Jongens van de Hobby Club, Amsterdam, 1947
De Hobby Club breekt baan, Amsterdam, 1953
De Hobby Club, Amsterdam, 1966

Verder is er het maandblad Hobby Club, dat van 1949 tot 1952 heeft bestaan en de vele bladen van plaatselijke hobbyclubs. In 1954 schreef Leonard de Vries ook 'Een handleiding voor het oprichten van een hobby club'.
 
De geschiedenis van de Hobby Club Dordrecht is minutieus vastgelegd door een van de leden, Kees Snoek* en verschenen bij het opheffen van de HCD, in 1974.


http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2000-2001/De-Hobbyclub.html#disqus_thread
 

Met dank aan Gerda Jansen Hendriks en VPRO/NPS

* Zijn verhaal over het fenomeen Hobby Club en de Wederopbouw in Nederland vindt U op de website Hobby Club Dordrecht.

Bernard-album/up_cmp_mdshapes_gbtn.gif

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Innovaties volgens Hobbyclub

2 februari 2011 om 14:46 uur door Jan Taco te Gussinklo

Een tweedehands aankoop blijkt de aanloop tot een interessante ontmoeting.

Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG

Capt-hobbyclub.JPG

Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG

Hobbyclub_Brongers_1950.jpg
Klik hier en Ghy zult vergroten

Eerste Hobbyclub uitgave (rechts) 15 April 1950. Met dank aan Dutch Button Works.

Jan Taco te Gussinklo

info@dutchbuttonworks.com

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Werp een blik in het Hobbyclubblad, nummer 5, van Mei 1951, 2e jaargang.

Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG

webassets/Hobbyclub-totaal.jpg
Buitenkant


 Klik op foto voor vergroting.

Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG

webassets/Binnenkant.jpg
Binnenkant


 Met dank aan Jan van Capelle.

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG
Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG

webassets/add2-51.jpg

Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG

webassets/hobbyclub04-modelstad.jpg
(Klik voor vergroting)

Zomaar twee willekeurige bladzijden uit de Hobbyclub.

Klik hier voor meer afbeeldingen.

 Met dank aan Willem Barten.

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Hobbyclub Dordrecht

Henk Van de Merwe

"Ik was lid van de Dordtse hobbyclub van 1965 tot ongeveer 1969. Op m'n twaalfde een echte nerd, vooral geïnteresseerd in scheikunde. 4 jaar maar, maar erg belangrijk. Gedreven oudere leden die werkzaam waren of studeerden in de gebieden die als hobby bedreven konden worden in de club, en de jonkies veel leerden. Ik had de hele scheikunde van de MAVO al in mijn hoofd zitten voordat ik het echt kreeg. Later werden de artistieke hobbies en fotografie belangrijker. Eenvoudig omdat de romantiek toen heel belangrijk werd, en daar de meisjes waren.

De hippy-tijd brak los, en de typische hobby-club sfeer werd als voorbij en ouderwets ervaren door de wereldbestormers die "we" , ( ik in ieder geval...), dachten dat we waren.
De eerste computers werden in schuurtjes ontworpen door fanatieke eigenwijze jongens, die even niet mee deden aan de waan van die tijd.
Het had de HobbyClub kunnen wezen, achteraf gezien."

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

 23-12-2004
 
Historische filmvoorstelling over de Dordtse Hobbyclub.
 
Op zaterdagmiddag 8 januari is er weer een historische filmvoorstelling in de Kunstkerk en deze keer staat daarbij de Dordtse Hobby Club centraal. De Hobby Club werd opgericht in 1950 en ontbonden in januari 1974. Naast een film over de jeugdige hobbyisten, die in 1964 door de leden van de club zelf werd vervaardigd, zal de heer Kees Snoek, die jarenlang secretaris was en momenteel werkt aan een boek over de Hobby Club Dordrecht, over zijn tijd bij de club vertellen. De filmvoorstelling in de Kunstkerk begint om 14.00 uur. De deuren zijn open vanaf 13.30 uur. De voorstelling wordt herhaald om 15.30 en de toegang is gratis. 

 In de jaren na de tweede wereldoorlog stonden in vele families de populaire hobby club boeken van Leonard de Vries in de boekenkast. 'Het jongens radio boek', 'Het jongenselectriciteitsboek', en de serie hobby club boeken met titels als 'De Hobby Club op avontuur in de USA' en De Hobby Club breekt baan' waren voor een aantal jeugdige Dordtse hobbyisten aanleiding om ook in Dordrecht een hobbyclub op te richten. Het idee achter de hobbyclubs, die in die tijd ook elders in Nederland werden opgericht, was dat de jeugd door de hobbyclubs hun mogelijkheden op een creatieve manier zou leren kennen en ontwikkelen. Dat was nodig omdat men verwachtte dat de helft van de jeugd later een toekomst zou krijgen in de industrie. Dat was de toekomst.

 Nederland zou, zo was de gedachte, zich vooral moeten specialiseren op de kwaliteitsartikelen, omdat het arm aan grondstoffen was. Om deze kwaliteitsartikelen te kunnen ontwikkelen was er veel wetenschappelijk onderzoek vereist. Het idee was om de jeugd via de hobbyclubs hun mogelijkheden te leren kennen en te ontwikkelen. Kernwoorden daarbij waren creativiteit en samenwerking. In oktober 1949 waren er 17 clubs, een jaar later al 70, waaronder dus de Dordtse. Radio en Modelbouw waren in Dordrecht de eerste twee richtingen. Later werden daar ook fotografie, modelbouw, scheikunde en artistieke hobby's aan toe gevoegd. Vanmiddag vertelt de heer Kees Snoek over zijn tijd bij de Hobby Club en de ontwikkelingen die de club heeft doorgemaakt vanaf de oprichting in 1950 tot aan het einde in 1974.
 
* Omslag van de Hobby Puk, het orgaan van de Hobby Club dat bestond van 1953 tot 1971. De tekening met daarop de verschillende hobby's die in clubverband werden beoefend is van Wim Dolk. (niet beschikbaar)
 * Hobbyclubleden verenigd op 13 mei 1959; v.l.n.r. Wim de Leeuw van Weenen, Eldert Nelisse, Paul v.d. Weg, Gijs van Aardenne, Joop Schriever, Dirk-Jan Jongeneel, Ries Fok. (niet beschikbaar)
 
Redactie:
 Jan Alleblas,
 Stadsarchief
 telefoon (078) 649 23 17
 
Informatie:
 Ron de Bruijn
 Stadsarchief
 telefoon (078) 649 23 24
 
www.dordrecht.nl/stadsarchief

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Hobbyclub Utrecht

hobbyclubutrecht004-vries.jpg

Ad van de Graaf knutselt aan een versterker in een kelder aan de Oudegracht, ca 1951. Foto A. v/d Graaf

Het duurde kort, maar in de beginjaren vijftig waren zogeheten Hobby Clubs voor een tijd populair. Dat schrijft Ad van de Graaf in de nieuwe De Oud-Utrechter (uitgave nummer 4, 21 Februari 2012). Hij was zelf ook lid van de Hobby Club Utrecht en hield ervan om zelf radio’s en versterkers in elkaar te zetten.

De Graaf schrijft over de Hobby Club die een onderkomen had in een kelder aan de Oudegracht. Lang duurde het knutselen niet want jongeren vonden al gauw weer andere vrijetijdsbestedingen zoals flaneren en dansen. In 1952 sloot de club alweer nadat het in 1950 was gestart.

(Met dank aan Ad van de Graaf)

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

foto-devries.jpg

Leonard de Vries op het vliegveld van New York in 1951 met in zijn hand het maandblad Hobby Club. Het bezoek aan de Verenigde Staten resulteerde in het boek: De Hobbyclub in de U.S.A.

Hij maakte de reis van drie maanden op uitnodiging, en kosten, van de Amerikaanse Ambassade in Den Haag. Hij is dan 32 jaar oud.

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Noot: 

Hierbij vermeldt de maker van deze site, dat hij geen commerciële bedoelingen heeft met het gepubliceerde materiaal over Leonard de Vries. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van materiaal, dan wordt u vriendelijk verzocht mij dit te melden.

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Bernard-album/up_cmp_mdshapes_gbtn.gif

click here to download file

This site  The Web

Web hosting by Web.com

Mirja de Vries, Boudewijn Bjelke, Donna & Moas, Tirtsa de Vries, Ilonka de Vries, Linda de Vries, Wouter van Amstel, Hacquartstraat 25, 1071SG Amsterdam