Leonard de Vries

Plakboek

Home
Leonard de Vries overleden
Leonard de Vries in de media
Leonard de Vries bij W.H.G.Stuiver
Het Jongens Radioboek
Het Jongens Electriciteitsboek
De Jongens van de Hobbyclub
Hobbyclubs
Leonard de Vries en het Berglandschap
Opkomst en ondergang van Hobby Club Utrecht
Hoe een boek je leven vormt
Leonard de Vries en fotografie
Chaweriem
Dank U, meneer Edison
Leonard de Vries thuis
Leonard de Vries in English
Van Hobbyclub naar Maker community
Techniek, Erotiek en Geluk
Varia
John Hummel, illustrator
Bibliografie
Links
Over de plakboekmaker
Contact
  De Jongens van de Hobbyclub

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

De Jongens van de Hobby Club is een technische roman waarin de avonturen beschreven worden van een stel HBS-ers met technische hobby's. Zij richten de Hobbyclub op.

Zij mogen een zolderverdieping inrichten als werkplaats, laboratorium en filmstudio waar zij aan het werk kunnen gaan. Reeds na enkele maanden komt de Hobby Club tot knappe prestaties.

Zij knutselen zelf  versterkers, microfoons en een grammofoon-opname apparaat in elkaar en maken daarmee reclame voor de club.

Eerste druk in november 1947, bij uitgever de Bezige Bij.

de_jongens_van_de_hobby_club.jpg


Lees hier De Jongens van de Hobbyclub Digitale Bibliotheek Nederland


De Jongens van de Hobbyclub Scribd Digital Library

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

webassets/jongens-vries-opening.JPG

De jongens van de hobby club (Begin)

auteur: Leonard de Vries

illustrator: John Hummel

bron: Leonard de Vries, De jongens van de hobby club. Met illustraties van John Hummel. De Bezige Bij, Amsterdam 1947

vries-banner.JPG

Hoofdstuk I

En zo zien jullie, jongelui, tot welke grootse resultaten de samenwerking tussen geleerden van verschillende takken der wetenschap heeft geleid. Doordrongen van de waarheid van het aloude spreekwoord ‘Eendracht maakt macht’ hebben natuur-, wis- en scheikundigen de handen ineengeslagen; hun gemeenschappelijke arbeid heeft hen verder gebracht dan het werk van elk afzonderlijk ooit had gekund en tal van belangrijke uitvindingen en ontdekkingen zijn daarvan het gevolg geweest. En wat voor de wetenschap geldt, is zelfs van toepassing op de gehele maatschappij: onderling begrip en samenwerking zijn even onmisbare factoren voor het verkrijgen van goede resultaten als persoonlijk inzicht en doorzettingsvermogen. Pas wanneer je dat inziet, maak je een goede kans te slagen in het leven, pas dan ligt de weg naar het door ieder zo fel begeerde succes en levensgeluk voor je open en daarom druk ik jullie, jonge mensen, op het hart: onthoudt van deze les desnoods slechts één woord, maar vergeet dàt dan ook nooit, dit ene: Samenwerking!

Toen de natuurkundeleraar, mijnheer Verburg, was uitgesproken, klonk de bel, waarop de klas zich naar het nattehislokaal begaf. Eigenlijk was het jammer, dat op natuurkunde juist de eveneens zo interessante nattehis volgde, want dat belette je na de les van Verburg nog eens over diens belangwekkende vertogen na te mijmeren. Mijnheer Verburg was uitermate populair, omdat zijn natuurkundelessen je deden vergeten, dat je op school was. Altijd zat hij vol met sterke verhalen over beroemde geleerden, ontdekkers en uitvinders en toch stampte hij er, zonder dat je dat bepaald merkte, de noodzakelijke kennis van het H.B.S.-programma muurvast in. Alles maakte hij je aanschouwelijk en als hij het bij electriciteit over atoomkernen of electronen had, dan zag je die gewoonweg voor je, ook al was dat volgens het natuurkundeboek volslagen onmogelijk.

Vaak ging hij ver buiten zijn boekje en praatte hij over dingen, waarvoor iedere rechtgeaarde H.B.S.-er zich interesseert, maar waarover hij zelden hoort spreken. En wanneer Verburg eenmaal op zijn praatstoel zat, dan ging een wereld vol van ongekende mogelijkheden voor je open: het Rijk der Wetenschap! Als in een wonderlijke droom leidde hij je dan door de grote laboratoria, waar in witte jassen gehulde ‘mannen van de wetenschap’, gebogen over reageerbuizen en microscopen en omringd door blinkende apparaten en geheimzinnige electrische toestellen, zich in stilte wijdden aan de vervulling van hun grootse taak: door te dringen in de geheimen van leven en natuur en daarmee de mensheid te dienen.

Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG

vries/The-land-is-bright.JPG vries/vries040jong01ill0010.gif vries/vries040.gif vries/vriesCA6Q9D86.jpg
vries/vries-imagesCAHH6GIU.jpg vries/vries-jongens.gif vries/vries-asryuy.JPG vries/vries040jong01ill0032.gif
vries/vries-040jong01ill0031.gif vries/vries-040jong01ill0029.gif vries/vries040jong01ill0028.gif vries/vrie040jong01ill0030.gif
vries/vrie040jong01ill0022.gif

Illustraties van John Hummel (Klik op foto voor vergroting)

Bernard-album/up_cmp_mdshapes_gbtn.gif

Hoofdstuk XXI (Slot)

- De toekomst van Nederland is de toekomst van zijn jongere generatie. Daarom wil de Hobby Club er het hare toe bijdragen om een jongere generatie te kweken, die op haar eigen benen kan staan. Zij kan dat, wanneer men haar de kans geeft het naast school en huis zo noodzakelijke ‘derde milieu’ te vormen. Daarbij willen wij, zoals ik al gezegd heb, niets afdoen aan het werk van bestaande jeugdorganisaties. Wij willen ook niet de techniek verheffen tot een hoger plan dan zij verdient. We zijn er ons wel van bewust dat er uit een geestelijk en moreel oogpunt veel belangrijker dingen zijn dan technische hobbies, maar t.a.v. de geestelijke en morele herbewapening van de jeugd geloven wij, dat men, om de massa van de jeugd te verheffen, niet te hoog moet grijpen. Zorg eerst voor een prettige en nuttige vulling van de vrije tijd, zorg voor een aantrekkelijk verenigingsleven en dan is er een basis, waarop men bouwen kan.

- In de Hobby Club is deze basis aanwezig en daarop bouwen kùnnen wij en zùllen wij! En wat de jongens in de Hobby Club dan zo al zullen leren? In het openbaar spreken, verantwoordelijkheid dragen, plannen ontwerpen en uitvoeren, organiseren, propaganda maken, boekhouden, artikelen schrijven en bovendien: ze zullen mensenkennis en technische kennis opdoen, ze zullen door onze nauwe samenwerking met jonge kunstenaars de beste uitingen van menselijk verstand en gevoel leren waarderen, allemaal factoren, die voor hun geestelijke vorming van het grootste belang zijn. Ze zullen mannen worden, berekend voor hun taak; mannen, in de beste zin des woords. En bovenal: ze zullen leren zich met elkander te verdragen, want stand, afkomst en politieke richting spelen bij ons geen rol. Waar het ons om gaat is: saamhorigheid en kameraadschap. En al met al zal de Hobby Club door haar serieuze opzet een leerschool zijn voor heel het verdere leven!

- De toekomst van Nederland en zijn jongere generatie is de toekomst van den Nederlandsen jongen. Hij.... neen, hier mag geen sprake zijn van ‘hij’. Ons doel is geen ‘hij’ maar ben ‘jij’! Jij, Nederlandse jongen met je bewust of onbewust verlangen naar iets eigens, naar iets dat helemaal van en uit jezelf is, dat uit eigen wensen is ontstaan en dat je met eigen kracht en verstand wilt ontwikkelen: bij ons in de Hobby Club vind je, wat je zoekt, kun je al je talenten ontplooien en kun je je hobby uitleven als nooit tevoren! En niet alleen jij, dat kunnen al je vrienden, dat kunnen jongens in andere steden en dorpen, dat kunnen alle jongens in Nederland! Dit is onze kans, de mooiste, maar misschien ook de laatste kans van ons jongensleven en daarom, laten wij haar aangrijpen, zoals onzen besten vriend: met beide handen! Laten wij haar aangrijpen om in ‘goodwill’ en vriendschap ons leven rijker en gelukkiger te maken en in samenwerking te bouwen aan een betere en schonere toekomst als JONGENS VAN DE HOBBY CLUB!

‘Zwanenburg’ Dinther N.-Br. 1942-1943, Amsterdam 1946-1947

 
vries-banner-2.JPG

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG
Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG

webassets/hobbyclub-breekt-baan-02.jpg
Illustratie uit: De hobbyclub breekt baan

Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG

Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG

de_jongens_van_de_hobby_club_inh.jpg
(Klik voor vergroting)

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Bernard-album/up_cmp_mdshapes_gbtn.gif


Boekbeschrijving: De Jongens van de Hobbyclub

Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG

Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG

webassets/Vries-hobby-compleet.JPG

- DE JONGENS VAN DE HOBBY CLUB (1947)

- DE HOBBY CLUB OP AVONTUUR IN ZWITSERLAND (1948)

- DE HOBBY CLUB OP AVONTUUR IN DE USA (1952)

- DE HOBBY CLUB BREEKT BAAN (1953)

DE HOBBYCLUB OP AVONTUUR IN ZWITSERLAND 2 en DE HOBBYCLUB BOUWT MODELSTAD, aangekondigd in de eerste twee boeken zijn nooit uitgegeven.

(Met dank aan Louis Meulstee)

webassets/vries-jongens-advertentie.jpg
Advertentie voor andere boeken in de Hobby Serie achterin De Jongens van de Hobbyclub

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

webassets/hobbyclub04-modelstad.jpg
(Klik voor vergroting)

In dit artikel uit het Hobbyclub maandblad, zet Leonard de Vries zijn plannen uiteen voor de toekomst.  Het zal er nooit van komen. HOBBYCLUB OP AVONTUUR IN ZWITSERLAND 2 en DE HOBBYCLUB BOUWT MODELSTAD, zagen het daglicht niet. Wellicht zag de Bezige Bij er geen brood meer in.

De HOBBYCLUB BREEKT BAAN zal het laatste boek in de serie blijven.

(Met dank aan Willem Barten)

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

webassets/vrisboek203.jpg

Hierboven de herziene versie uit 1966 van de twee populairste hobby-club boeken (die uit 1947 en uit 1953), kortweg 'De Hobby Club' getiteld.  De Vries hoopte dat deze herziene versie van zijn 'droom' een nieuwe stimulans zou zijn, maar dat is tevergeefs. Het boek slaat niet aan. Het idee van de Hobby-clubs heeft zijn langste tijd gehad. 

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

800px-Zwanenburg_20040909.jpg

Landggoed Zwanenburg

Door Paul Spapens (2013)

De Jongens van de Hobby Club is een van de bekendste boeken van Leonard de Vries (1919-2002). Het boek kwam uit in 1947. De Vries schreef het toen hij zat ondergedoken in landgoed Zwanenburg in Dinther.

Zijn ouders, broers en zussen zijn allemaal door de Duitsers vermoord. Dat De Vries het vege lijf wist te redden is een van de talrijke historische voorvallen in Zwanenburg. Dit schitterende huis is het enige dat nog over is van de zes versterkte huizen die Dinther eens rijk was.

Huis en landgoed liggen in het beekdal van de rivier de Aa. Door het landgoed loopt een oude meander van de Aa. Het geheel wordt voor veel geld gerestaureerd. Ook gracht en lanen worden opgeknapt.

http://www.bhic.nl/index.php?id=10329

Met dank aan het Brabants Historisch Informatie Centrum

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Bernard-album/up_cmp_mdshapes_gbtn.gif

© 2011 dbnl / erven Leonard de Vries & John Hummel

De jongens van de hobby club. Met illustraties van John Hummel. De Bezige

This site  The Web

Web hosting by Web.com

Mirja de Vries, Boudewijn Bjelke, Donna & Moas, Tirtsa de Vries, Ilonka de Vries, Linda de Vries, Wouter van Amstel, Hacquartstraat 25, 1071SG Amsterdam