Leonard de Vries

Berglandschap
Home
Leonard de Vries overleden
Leonard de Vries in de media
Leonard de Vries bij W.H.G.Stuiver
Het Jongens Radioboek
Het Jongens Electriciteitsboek
De Jongens van de Hobbyclub
Hobbyclubs
Leonard de Vries en het Berglandschap
Opkomst en ondergang van Hobby Club Utrecht
Hoe een boek je leven vormt
Leonard de Vries en fotografie
Chaweriem
Dank U, meneer Edison
Leonard de Vries thuis
Leonard de Vries in English
Van Hobbyclub naar Maker community
Techniek, Erotiek en Geluk
Varia
John Hummel, illustrator
Bibliografie
Links
Over de plakboekmaker
Contact

Plakboek

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Leonard de Vries en het berglandschap.

Door Ad van de Graaf 

Leonard de Vries was verliefd op de bergen. Hij mocht graag zijn vakanties in Zwitserland doorbrengen. De berg de Matterhorn bij Zermatt was zijn geliefde berg. Hij heeft hier in 1945 het boekje: “Zweefvliegavontuur in Zwitserland” over uitgebracht. Het omvatte 149 bladzijden en was het verhaal van de hobby club in Zwitserland.

Dit boek is onvoldoende gecorrigeerd op de markt gebracht. Leonard de Vries zat toen zelf in Schotland. Het moest echter vóór St. Nicolaas 1945 klaar zijn. Er is dus een heel vel met Errata bijgevoegd. Het boek is nu een bijzonder verzamel object. De illustraties waren van Rein van Looy. Zie de afbeeldingen van het stofbandomslag, de binnen tekst en het Errata papiertje. (afb. 1,5 en 6)

Afbeelding 1
Bernard-album/afb10.jpg

Dit boekje vormde in 1948 de basis voor het boek  “De Hobby Club op avontuur in Zwitserland”.  Veel uitgebreider (335 blz.) en geïllustreerd door  John Hummel die goed naar de tekeningen van Rein van Looy heeft gekeken. Zie afbeelding van de cover. (afb.7)

In het blad ‘Hobbyclub’ van januari 1950 schrijft Leonard de Vries :

“Ik hoop zelf volgend jaar weer naar mijn geliefde Zermatt te gaan om me daar in de schaduw van de Matterhorn voor te bereiden op het schrijven van het tweede deel van ‘De Hobby Club op avontuur in Zwitserland’.  (Hij wilde met dit boek Hobby Clubs stimuleren om gezamenlijk vakantiereizen te organiseren voor jonge mensen).

“En zoals ‘De jongens van de Hobbyclub’  nu grootse werkelijk is geworden,  zo kan in 1951 ook de titel van het tweede deel werkelijkheid worden en kan de Hobby Club werkelijk op avontuur in Zwitserland gaan. Stellig zullen er dat jaar wat HC- leden meegaan, waaronder enkele leden met een hobby voor geologie, biologie, radio, fotografie en film. De Zermatter jeugdherberg en het indrukwekkende hooggebergte zullen voor hun openstaan en in mij zullen ze een enthousiaste gids vinden!

En als redacteur- zweefvlieger Martin Padding  meegaat, dan kunnen we nagaan of het mogelijk zal zijn het boek ‘De Hobby Club op avontuur in Zwitserland’ door de Hobby Club zelf te laten verfilmen, zoals ook eens ‘De jongens van de Hobby Club’ door onszelf verfilmd moet worden!”.

“Wat denk je van een ‘Hobby Club – IJsland- expeditie’ of iets dergelijks in b.v. 1953? In het voorgaande jaar een proef-expeditie in een op IJsland gelijkende streek boven de boomgrens in Zwitserland.

Gedurende de herfst, winter en het voorjaar in landelijk clubverband alle voorbereidingen treffen, de liefhebbers keuren en selecteren naar hun lichamelijke en geestelijk aanleg en naar hun deskundigheid op het gebied van alpinisme, geologie, biologie, radiotechniek, fotografie. film- of kampeertechniek.  Dan met één van de vrachtschepen, die geregeld op IJsland varen, 1500 kilometer noordelijker gaan en dan op IJsland volgens een gedetailleerd plan een nog weinig bekend gebied gaan exploreren. Te fantastisch om te verwezenlijken? “.

Hij probeerde op deze wijze jonge mensen te stimuleren tot internationale uitwisseling.  “Draadloze vriendschapsbanden met alle werelddelen, met jongeren, waar ook ter wereld, en het uitrusten, eventueel samen met jonge Amerikaanse of andere buitenlanders, van kleine moderne expedities om de romantiek van de ontdekkingsreizen tot nieuw leven te brengen ”.

Het tweede deel van “De Hobby Club op avontuur in Zwitserland” is er nooit gekomen. De belangstelling voor Hobby Clubs was toen al aan het afnemen en uitgeverij “de Bezige Bij” wilde er niet in gaan investeren.

Laatste wens van Leonard de Vries.

De laatste wens van Leonard de Vries was dat na zijn overlijden zijn as uitgestrooid zou worden op zijn geliefde Matterhorn.

Dat hebben de familieleden ook gedaan.

Als dankbetuiging kreeg iedereen die meegeleefd had met het overlijden van Leonard de Vries een indrukwekkende fotokaart waarop dit staat weergegeven. (afb.2)

Afbeelding 2
Bernard-album/afb50.jpg

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Op de achterkant staat de volgende tekst:

Afbeelding 3
Bernard-album/Capture-TEKST-0.JPG

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Tevens kunnen we het volgende gedicht lezen:

Afbeelding 4
Bernard-album/Capture-TEKST-1.JPG

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Afbeeldingen

              Afb.1   Zweefvliegavontuur in Zwitserland (1945)

              Afb.2-3-4   Dankbetuiging

              Afb.5   Korte inhoud beschreven binnen in het omslagblad

              Afb.6   Correctieblad

              Afb.7   De hobby Club op avontuur in Zwitserland (1948)

              Afb.8   In de Grand Cayon, 1951

Bernard-album/Capture-seperator.JPG
Bernard-album/Capture-spacer-tiny.JPG

webassets/Capture-vries-beschr.JPG
Afb.5

(Klik voor vergroting)
webassets/errata.JPG
Afb.6

Bernard-album/Vries-Zwitserland.JPG
Afb.7

(Afbeeldingen  5, 6 en 7)

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Afbeeelding 8
Bernard-album/Capture-vries-rots.JPG

 Leonard de Vries, Grand Canyon, Arizona, V.S, 1951

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Bernard-album/up_cmp_mdshapes_gbtn.gif

Met hartelijke dank aan Ad van de Graaf voor het beschikbaar stellen van dit material.

Enter supporting content here

This site  The Web

Web hosting by Web.com

Mirja de Vries, Boudewijn Bjelke, Donna & Moas, Tirtsa de Vries, Ilonka de Vries, Linda de Vries, Wouter van Amstel, Hacquartstraat 25, 1071SG Amsterdam