Leonard de Vries

bij W.H.G.Stuiver

Home
Leonard de Vries overleden
Leonard de Vries in de media
Leonard de Vries bij W.H.G.Stuiver
Het Jongens Radioboek
Het Jongens Electriciteitsboek
De Jongens van de Hobbyclub
Hobbyclubs
Leonard de Vries en het Berglandschap
Opkomst en ondergang van Hobby Club Utrecht
Hoe een boek je leven vormt
Leonard de Vries en fotografie
Chaweriem
Dank U, meneer Edison
Leonard de Vries thuis
Leonard de Vries in English
Van Hobbyclub naar Maker community
Techniek, Erotiek en Geluk
Varia
John Hummel, illustrator
Bibliografie
Links
Over de plakboekmaker
Contact
Plakboek

Bernard-album/2013062015532251c3095268748.jpg

 Leonard de Vries op bezoek in MUSEUM “Radio-Wereld” te Diever Dr. (9-6-1992)

'Dank u meneer Leonard de Vries'

door Wim Stuiver

Daar ik in 1955 als jongen van 15 jaar op Sint Nicolaas van mijn ouders het boek Jongens Radioboek deel 1 kreeg en met het lezen van dit boek de radio-hobby begon, was het een grote eer om op 9 juni 1992 Leonard de Vries een dag op bezoek te hebben in MUSEUM 'Radio-Wereld' te Diever. Leonard de Vries, schrijver van meer dan 50 boeken en 150 bundels op het gebied van radio, televisie, electriciteit, scheikunde, fotografie, sterrenkunde, atoomfysica enz. heeft vele jongeren aangezet tot een hobby en uiteindelijk een beroep waar hun interesse in lag. Het was een warme dag in juni en onder genot van koffie en broodjes in de zithoek in de tuin ben ik vragen gaan stellen en al pratende komen de verhalen los. Ik heb vele vragen te veel om op te noemen. Hier volgen enkele vragen:

Waarom bent u schrijver geworden?

Leonard de Vries, geboren in 1919 en inmiddels 73 jaar oud, begint te vertellen: Toen ik 10 jaar oud was, het moet in 1929 geweest zijn, namen mijn ouders me mee voor een bezoek aan het radiozendstation Kootwijk*, was ik zeer onder de indruk van de Lange Golf machinezender PLG (20000 m) en de hoge zendmasten. Zo kwam ik voor het eerst in aanraking met de techniek en mijn vader vertelde mij van het wonder van de aethergolven. Zo is o.a. mijn hobby voor radio-techniek ontstaan. Toen ik in 1937 17 jaar oud was, moesten wij op de HBS een opstel maken over een onderwerp naar eigen keuze. Ik koos toen het onderwerp 'televisie'. Op mijn manier dit futuristisch onderwerp met veel inzet geschreven, kreeg ik helaas een onvoldoende. Teleurgesteld kwam ik thuis met het opstel.

Mijn vader die journalist was bij het Algemeen Handelsblad in Amsterdam corrigeerde het en vond het zo slecht nog niet en verzocht mij het te zenden naar het Jeugdblad 'Doe Mee'. Na een maand las ik het door mij geschreven artikel in het blad. Als bekroning een goede recensie door Willem Vogt en geen onvoldoende maar ik werd gehonoreerd met f 15,-. Dit is een basis geweest om later schrijver te worden. Tevens heb ik jaren in het blad 'Doe Mee' een rubriek over radio-techniek verzorgd. Ik deed dat onder het pseudoniem 'Radio-oom'. Het bleek dat ik handiger met de pen dan met gereedschap kon omgaan. Na de HBS volgde ik een opleiding tot chemisch/fysisch laborant bij de Bataafse Petroleum Maatschappij.

De oorlog breekt uit

Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen werd de opleiding bij de BPM opgeheven. Daar stond ik in het begin van de oorlog: 'werkeloos'. Toen ben ik begonnen met het schrijven van een boek over radio-technisch knutselen. Het 'Jongens Radioboek deel 1' is u bekend. Aan dit populaire boek hebben vele radio-hobbyisten en radio-amateurs veel plezier beleefd en is voor velen de eerste kennismaking geweest met de buizen- theorie. Later is hier het 'Jongens Radioboek deel 2' uit voortgekomen geschreven door L.CH.G. van den Berg. Van den Berg had veel commentaar op mijn boek en vond dat het deel 1 spoedig herschreven moest worden. Doordat deel 1 zo goed liep kreeg deel 2 het cover met mijn naam er op.

leonvint-0.jpg

 De wrede bezetter

Ontroerend is het volgende verhaal:
In 1942 begonnen de Duitsers massaal de Joden te vervolgen, ik was genoodzaakt onder te duiken. Gedurende meer dan 2 jaar hield ik mij verborgen in het oude landhuis 'Het Kasteelke Zwanenburg' tussen Veghel en Dinther in Brabant. Mijn vader en moeder, broers en zussen zijn allemaal omgekomen in de concentratiekampen te Duitsland. Zelf ben ik eens door Duitsers bedreigd, ze hielden mij een geweer op de borst gedrukt. Tijdens een inval in mijn onderduikadres hielden ze mij voor iemand die geholpen had met het verbergen van twee Engelse vliegeniers, die met hun vliegtuig waren neergeschoten. Ik herinner me nog kersvers: 'Wo sind die andere zwo'. Uiteindelijk heeft heeft de vader van het onderduikadres me op een listige wijze vrijgepraat. Het scheelde maar een haartje of ik was er geweest.
Doordat ik steeds binnen moest blijven ben ik een nieuw boek gaan schrijven met de titel 'De Hobbyclub'. Doordat ik zo intensief met schrijven bezig was en in een soort fantasiewereld leefde is de oorlog voor mij ongemerkt voorbijgegaan.

Het ontstaan van hobbyclubs!

Wat ik met het schrijven van het boek de 'Hobbyclub' al voor ogen had, dat er na de oorlog in alle grote plaatsen een groot gebouw moest zijn dat speciaal voor de jeugd bestemd was en in het gebouw moest het barsten van allerlei activiteiten. Meisjes en jongens moesten bezig zijn met allerlei hobby's: toneelspelen, fotografie, radio's en versterkers bouwen, timmeren, schilderen enz. Op deze manier waren ze zinvol bezig, kweekten een band om gezamenlijk dingen te doen en bovendien leerden ze op vroege leeftijd al herkennen waar ze goed in waren en een beroepskeuze maken was later dan ook niet zo moeilijk. Het is allemaal werkelijkheid geworden.
In diverse plaatsen ontstonden dergelijke hobbyclubs o.a. in Amsterdam, Dordrecht, Utrecht, Meppel, Drachten enz. Het maandblad 'De Hobbyclub', eerste nummer september 1949, onder redactie van Leonard de Vries, was een grote stimulans voor het welslagen van de 'Hobbyclubs'.

© W.H.G. Stuiver, Diever, juni 1992

 Zie ook Varia Pagina over Radio Kootwijk 

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Foto's van het bezoek van Leonard de Vries aan het W.H.G.Stuiver museum "Radio-Wereld" te Diever, Drenthe

Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG

Bernard-album/Capture-tiny-spacer.JPG

vries-bezoek/BezoekLdeVRadiomuseum036.jpg vries-bezoek/BezoekLeVRadiomuseum196.jpg vries-bezoek/BezoekLdeVRadiomuseum-2-6.jpg vries-bezoek/BezoekLdeVRadiomuseum46.jpg

© W.H.G. Stuiver

Wim Stuiver: "Het bezoek van Leonard de Vries vond plaats op 9 juni 1992. Bij aankomst kreeg ik aangeboden door L de V het prachtige en interessante boek ‘Dank u meneer Edison’ en de bijbehorende grammofoonplaat, een klankdocument bij het boek om nooit te vergeten. (Op foto voor ingang museum links Wim Stuiver en rechts Leonard de Vries)

Ik heb het voorrecht gehad een gehele dag op een prettige manier met Leonard de Vries door te brengen. L. de V., een bespraakt en boeiende verteller, was erg geïnteresseerd in alles wat er in het museum te zien was.

Bij het vertrek heb ik als herinnering L. de V. een oude radiolamp plm.. 1930 op een houten voet meegegeven. Tevens heeft hij in het boek ‘Dank u meneer Edison’ een persoonlijke noot geschreven met zijn visie op het Radiomuseum."

Bernard-album/BezoekLdeVRadiomuseum56.jpg
W.H.G. Stuiver

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Met dank aan:

MUSEUM 'Radio-Wereld'
Havelte Dr.

Info: W.H.G. Stuiver

Bernard-album/Capture-seperator.JPG

Bernard-album/up_cmp_mdshapes_gbtn.gif

Enter supporting content here

This site  The Web

Web hosting by Web.com

Mirja de Vries, Boudewijn Bjelke, Donna & Moas, Tirtsa de Vries, Ilonka de Vries, Linda de Vries, Wouter van Amstel, Hacquartstraat 25, 1071SG Amsterdam