Spreek Je MoersTaal...

Lied teksten...

Thuis Pagina...
Over deze club...
Koppelingen...
Cabaret Top 202...
Lied teksten...
Delftse verhalen
Contact...

matteklopper.jpg

leesstoel.jpg

shapeimage_1.jpg

Liedjes teksten ooit gebruikt in de Moersclub.

De Shooting Party - Kaal

De poezie heeft ons verlaten
De woorden zijn er wel maar bekken doen ze niet
We kunnen nu alleen nog praten
Over, waarom de poezie ons huis verliet

Kaal, leeg en stil
Doof en stom
Uitgeput en vormeloos
Waarom

Vormeloos

De poezie heeft ons verlaten
Zei ik dat ik jouw neus een kleinood vond
Ik zie een rood en vlezig ding met gaten
Waardoor je praat, waarmee je kijkt, waaruit je eet
Tussen je ogen en je mond
Kaal rijmt alleen nog maar op leeg en stil
Rijmt alleen nog maar op doof en stom
Rijmt alleen nog maar op uitgeput en vormeloos
Rijmt op: Waarom
Vormeloos

De poezie heeft ons verlaten
De pan met soep is geen stilleven meer
Maar weer gewoon een pan met soep
Waarvan we gisteren al aten
En als we nog bestaan, dan morgen weer
Kaal rijmt alleen nog maar op leeg en stil
Rijmt alleen nog maar op doof en stom
Rijmt alleen nog maar op uitgeput en vormeloos
En rijmt op: Waarom
Vormeloos

Waarom

Vormeloos rijmt op:
Waarom zijn de bananen krom

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

 

Hans Dorrestijn, Huwelijkslied 1

 

Onder het motto: Zelfs Christus aan het kruis, had het beter dan ik thuis...

 

Toen het gewoon was, om mij te vermijden

Wat klaagde ik toen steen en been

Maar wat wist ik van eenzaamheid, wist ik van lijden

Want ik was toen niet half zo alleen

Als nou met jou, al nou met jou, als nou met jou met jou

Als nou met jou, al nou met jou, als nou met jou met jou

(Heb ik van Benny Neyman geleerd)

 

Toen ik met knotsen werd geslagen

Was ik niet zo kaduuk en kapot

Toen had ik nog niet zulke kloterige dagen

Had ik niet half zo'n zwaar lot

Als nou met jou, al nou met jou, als nou met jou met jou

 

Toen het leven me sloeg, dat me oren tuiten

Was ik niet zo kaduuk en zo stuk

Toen hoorde men mij vrolijkere liederen fluiten

Dan nou in mijn huwelijksgeluk

Dan nou met jou, dan nou met jou, dan nou met jou met jou

Dan nou met jou, dan nou met jou, dan nou met jou met jou

 

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

 

 

Hans Dorrestijn, Huwelijkslied 2

 

Alles is weer koek en ei, met mijn vrouwtje mooi en blij

Na maanden vechten, knokken, strijden, mogen we elkaar weer lijden

'k Zit nog wel vol met blauwe plekken, maar die beginnen weg te trekken

Alles is weer koek en ei, met mijn vrouwtje mooi en blij

 

En met mijn linkeroog misschien, kan ik eind van deze maand weer zien

't Ziet nou nog paars en groen en blauw, door de spierkracht van mijn

vrouw

Maar alles is weer koek en ei, met mijn vrouwtje mooi en blij

 

Ze lijkt zo tenger en verlegen, maar o mijn god spreek haar niet tegen

Want dan strompel je door het huis, met je handen voor je kruis

 

Ben weer in staat van haar te houden

Al ben ik nog niet geheel de oude

En vrijen lijkt me ook heel goed

Als zij maar heel voorzichtig doet

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

Kees Torn, Streepjescode

dat je sinds de scheiding min of meer bent doodgezwegen
en de familie al mijn vragen steeds ontweek
heb ik wat jou betreft zowat geen informatie losgekregen
behalve dat ik sprekend op mijn vader leek

maar toen ik jou wou leren kennen werkte niemand tegen
en dat ik veel van jouw gedachten deelde bleek
ik had een geestverwant ontdekt dus kwam het uiterst ongelegen
dat jij werd weggeteerd door kanker en bezweek

en alles wat je naliet was een stapel oude boeken
en daarmee zit ik nu al jaren opgescheept
ik sla er af en toe een open om er sporen in te zoeken
soms is een zin door jou met potlood onderstreept

het is toch niet ondenkbaar dat ik via die methode
alsnog iets over wie je was te weten kom
je hebt per ongeluk een zelfportret geschetst in streepjescode
al staat daar wat je onderstreepte nooit waarom

had wat je las voor jou een zekere bekoring?
was er een tekst die iets te weeg bracht in je geest?
was het om aan te halen bij een overhoring?
of zou het boek eerst van een ander zijn geweest?

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

Ivo de Wijs, De wortels van het kwaad
 
Je vindt het vroeg, je ziet het laat
Waar je ook gaat en waar je staat
Nu onverwacht, dan obligaat
Soms in je bed en soms op straat
Het is de nijd, het is de haat
Het is de afgunst en de smaad
Het is de oude psychopaat
Het is de overdaad, die schaadt
Het zijn de wortels van het kwaad

Het is de slinkse diplomaat
Het is de slechte kameraad
En de corrupte advocaat
Het is Jan Rap, het is z'n maat
Het is de dure telepaat
Het is de dikke potentaat
Het is de duivelse piraat
De deserterende soldaat
Het zijn de wortels van het kwaad

Het is de pijn aan je prostaat
De kriebel in je apparaat
Het is het zinderende zaad
Dat hevig hunkert naar de daad
Maar ook de zielige castraat
Bij de kapotjesautomaat
De eerbiedwaardige prelaat
Die worstelt met het celibaat
Het zijn de wortels van het kwaad

Het is de flikker van formaat
De renegaat, Kaninefaat
De pleger van het plagiaat
De futurist en de fanaat
't Is de vermogende magnaat
Het is de plugger van de plaat
De kannibaal en de Kroaat
Het is de dove, die roept: WAAAT?
Het zijn de wortels van het kwaad

Het is het meisje van de straat
Het is haar hart dat sneller slaat
Daar komt de heer met wie zij gaat
En zijn hormonenpreparaat
Het is het aangebrand gebraad
En de vergiftigde tomaat
Het is spinazie met fosfaat
Het is de stank op het privaat
Het zijn de wortels van het kwaad

Het is de man die 's avonds laat
Uit wandelen gaat bij 'n internaat
De kleine jongens gadeslaat
En in ze knijpt en met ze praat
Het is de som van a-kwadraat
En b-septiem en c-paraat...
Het zijn de wortels...
Precies, jazeker, inderdaad!
Het zijn de wortels van het kwaad

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

Hans Dorrestijn, De Kerkhhofganger

Wat ristelt op de Achterweg
De Dalmse Steeg voorbij
Er glipt een schaduw langs de heg
Onder de bomenrij
De wind kreunt in de oude eiken
Hij kan geen hand voor ogen kijken
Maar de maan breekt door het wolkendek
En hij klimt over de muur, de gek

Het kerkhof, het kerkhof
Het kerkhof bij nacht
Het kerkhof, het kerkhof
Het kerkhof bij nacht

Bij een vers gedolven graf
Werpt hij zijn mantel af
Hij stoort een dode in haar rust
Want zie, hij bukt hij bukt en kust
Bij de maan haar schaarse licht
Kust hij haar marmerbleek gezicht
Dan scheurt hij zijn hemd van 't lijf
Bespringt de dode koud en stijf

Het kerkhof, het kerkhof
Het kerkhof bij nacht
Het kerkhof, het kerkhof
Het kerkhof bij nacht

Hij rukt de kleding van de vrouw
Huiverend van genot en kou
Levende vrouwen zijn hem te heet
Te willig met hun lucht van zweet
Bij het kreunen van de eiken
Schendt hij nog een drietal lijken
Daar krast de raaf, daar roept de uil
Hij opent nog een verse kuil

Het kerkhof, het kerkhof
Het kerkhof bij nacht
Het kerkhof, het kerkhof
Het kerkhof bij nacht

Van vrouwenlijken met lang haar
Breekt hij de benen van elkaar
We zien een dode, half vergaan
Maar daar trekt hij zich niets van aan
Haar borsten zijn al weg aan 't rotten
Kaal haar schedel, broos haar botten
Eindelijk komt hij hijend af
En kruipt bevredigd uit het graf

Het kerkhof, het kerkhof
Het kerkhof bij nacht
Het kerkhof, het kerkhof
Het kerkhof bij nacht

Voor hij huiswaarts zal gaan keren
Klopt hij de maden uit zijn kleren
En na het horen van dit lied
Is een pedofiel zo erg nog niet

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

Hans Dorrestijn: Ik moest een schaap een tongzoen geven
 
Onder het motto: Als een schaap beeh zegt, bedoelt ze ook beeh

Ik moest een schaap een tongzoen geven
't Bleek een hele ouwe ooi
Ze keek me aan met gele ogen
In haar schaapskop lang niet mooi
 
Wie was daartoe mijn opdrachtgever
Een tongzoen dus, het was voor straf
k'Perste mijn tong tussen haar lippen
En toen stond ik zelf paf
 
Want langs de gele schapentanden
In het speekselrijk hol
Stuitte mijn tong toen op de hare
En proefde scherp de smaak van wol
 
't Was zuiver scheerwol die ik proefde
Dat herkende ik meteen
Een kwaliteitsprodukt geen namaak:
Ik raakte door het dolle heen
 
Een wolmerk had ze niet van node:
De ooi die bracht me in een roes
Ik leerde rammen te benijden
De herder en zijn schapendoes
 
Dus we sloegen aan het paren
De vlokken stoven in het rond
'k Dankte God dat ik na jaren
De ware liefde eindelijk vond
 
Wat eens begon als plicht, als opdracht
Werd een hartstocht in een keer
Wie eenmaal neemt een schaap te grazen
Die wil nooit iets anders meer
 
Beheheh

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

Jeroen van Merwijk, Dat vinden jongens leuk
 
Papieren pijltjes door een keukenraam
Grapjes op een achternaam
Een opgezwollen zwellichaam
Een omgewaaide haringkraam
En rozenbottelpitjes in een meidennek
in de hoop op moeilijk bij te komen jeuk
 
Dat vinden jongens leuk
 
En kattenkwaad begaan
Boven op een salamander staan
En een vrouw met weinig aan
Zomaar zonder reden ergens tegen slaan
Een bananenschil, een blinde oude vrouw,
een glijpartij, een gecompliceerde breuk
 
Dat Vinden Jongens Leuk
 
Een beetje rondhangen op straat
En stoere jongenspraat
En vreemdelingenhaat
Met zijn allen tegen de draad
En oeverloos gemoppentap, eindeloos gebierdrink en dan even
snel nog wat geneuk
 
Dat vinden jongens leuk
 
En samen naar een oorlog gaan
Met allemaal dezelfde pakjes aan
Lekker doen wat je nooit eerder hebt gedaan
Met je voortplantingsorgaan
Alles toegestaan
Vastgebonden mannen slaan
Boven op een bijna dode oude vrouw gaan staan
Met een soldatenlaars een plaggenhuttendeur intrappen
en een goedgelukte plaggenhuttenvredebreuk
Een brandwond op een lichaam maken met een uitgedrukte sigarettenpeuk
Met een mes je eigen naam in vrouwenruggen kerven of een zelfverzonnen spreuk
 
 
Dat vinden jongens leuk
Dat vinden jongens leuk
Dat vinden alle jongens altijd overal
Leuk

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

Jeroen van Merwijk  "Een oorlog tegelijk"
Er is oorlog in Soedan, waarom, dat ben ik even kwijt
En Azerbeidzjan strijdt om iets in een al jarenlange strijd
De Turken vechten, dacht ik, onterecht in Koerdistan
En er is ook nog ergens oorlog om in het noorden van Iran
'k Snap er niets meer van wanneer ik naar die beelden kijk
Waarom doen we voortaan niet gewoon een oorlog tegelijk

Een oorlog tegelijk
Een oorlog tegelijk
Een giro, twee partijen
En dan verder geen gezeik
Gewoon gezellig, leuk, weer net als vroeger
Met het Derde Rijk
Een oorlog tegelijk

Ik raak de draad volledig kwijt als ik naar Harmen Siezen kijk
Van wie is dat stadhuis in puin, en waarvoor vocht dat lijk
Is die vrouw nou echt vermoord, of stelt ze zich maar aan
Wie is fout en wie is goed en wie heeft wat gedaan
Ik heb medelijden, plichtsbesef en oude kleren zat
't Is alleen dat ik zo graag wil weten: waar en hoe en wat

Waarom doen we voortaan niet gewoon
Een oorlog tegelijk
Gewoon weer een partij de goede
En de ander door het slijk
Typisch weer zo'n frisse kijk
Van Jeroen van Merrewijk
Een oorlog tegelijk

De Koerden mogen oorlog voeren tot aan 16 maart
Daarna veegt China tot in juni Tibet van de kaart
In juni, juli en augustus zijn de Tamils aan de beurt
In september wordt Somalie door rassenhaat verscheurd
De hele herfst en winter is er oorlog in het GOS
Met Kerstmis winterpauze en dan barst de hel weer los
Tussen twee gevechten door een leuke spot van Dental Floss
Herhaling van de hoogtepunten 's avonds bij de NOS

Een oorlog tegelijk
Een oorlog tegelijk
Waarom doen we voortaan niet gewoon
Een oorlog tegelijk

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

Maarten van Roozendaal
"Red mij niet"

Leg een steen onder je kussen
Brand voor mijn part een kaars
Slacht een lam
Maar red mij niet

Zet een rare muts op
Duw briefjes in een muur
Voorspel de toekomst
Maar red mij niet

Laat je baard staan
Ach man, laat je baard staan
Red mij niet

Trek een jurk aan
Ach man, trek een mooie lange jurk aan
Maar red mij niet

Restaureer je kerk
Stuur je kinderen ten oorlog
Lees handen tot je blind bent
Maar red mij niet

Slik vitamienen tegen kanker
Was je handen in vuur
Versier je voorhoofd met een stip
Maar red mij niet

Jouw hemel
is voor mij de hel
Een hemel met jou
Is de hel voor mij

Richt je billen naar het westen
Zeg dagenlang hetzelfde woord
Laat je bevrijden door een UFO
Maar red mij niet

Loop met fakkels door de straten
Zeg dat het lukt als je maar wil
Ga op je knieŽn tot ze blauw zien
Maar red mij niet

Laat mij in mijn zeven sloten
Laat mij de draad volslagen kwijt
Aan gezelligheid ten onder
Richting eindeloze tijd

Uit volle borst op weg naar nergens
Zonder reden zonder doel
Met m'n zeden en m'n zonden
En mijn angstig voorgevoel
Laat mij mijn kont tegen de krib
Laat mij dit goddeloze lied
Hef jij je handen maar ten hemel
Maar red mij niet

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

Jasperina de Jong - Soep blues

Hey brother, wil je soep
Hey brother, wil je soep
Wil je soep van witte bonen
Wil je liever minestrone
Brother wil je soep

Wil je kippe-, erwten- of tomatensoep
Of suiker in de soldatensoep
Wil je uien-, linzen- of kerriesoep
Of veulen-, hengst- of merriesoep
Hey brother, wil je soep

Adam en Eva in het paradijs
Die zongen op de alleroudste wijs
Haal de soeppan, haal de soeppan
Haal de soeppan en ik maak erwtensoep

De stokoude Methusalem
Riep schallend door Jerusalem
Haal de soeppan, haal de soeppan
Haal de soeppan en ik maak erwtensoep

Ik neem wat pieterselie
Een pietsie pieterselie
Peper, zout en carry-me-home
Wat prei, een beetje selderie
De pan op het vuur en een twee drie
Oh, wat een aroom'

Brother, brother kijk eens gauw
Brother kijk ik huil voor jou
Brother kijk eens hoe ik tranen spui
Maar al het vocht dat ik vergiet
Komt heus niet voort uit echt verdriet
Brother, ik snij enkel een ui

Nu de erwten: twee pond
Dan het water: twee liter
Het water loopt me in de mond
Want niemand geniet er
Zo van het husselen, zo van het roeren
Laat ze maar puzzelen, laat ze maar loeren
Nobody knows het recept
NJasperina de Jong - Soep blues

Hey brother, wil je soep
Hey brother, wil je soep
Wil je soep van witte bonen
Wil je liever minestrone
Brother wil je soep

Wil je kippe-, erwten- of tomatensoep
Of suiker in de soldatensoep
Wil je uien-, linzen- of kerriesoep
Of veulen-, hengst- of merriesoep
Hey brother, wil je soep

Adam en Eva in het paradijs
Die zongen op de alleroudste wijs
Haal de soeppan, haal de soeppan
Haal de soeppan en ik maak erwtensoep

De stokoude Methusalem
Riep schallend door Jerusalem
Haal de soeppan, haal de soeppan
Haal de soeppan en ik maak erwtensoep

Ik neem wat pieterselie
Een pietsie pieterselie
Peper, zout en carry-me-home
Wat prei, een beetje selderie
De pan op het vuur en een twee drie
Oh, wat een aroom'

Brother, brother kijk eens gauw
Brother kijk ik huil voor jou
Brother kijk eens hoe ik tranen spui
Maar al het vocht dat ik vergiet
Komt heus niet voort uit echt verdriet
Brother, ik snij enkel een ui

Nu de erwten: twee pond
Dan het water: twee liter
Het water loopt me in de mond
Want niemand geniet er
Zo van het husselen, zo van het roeren
Laat ze maar puzzelen, laat ze maar loeren
Nobody knows het recept
Nu nog wat mengelen, nu nog wat roeren
Laat ze maar hengelen, laat ze maar loeren
Nobody knows het recept

Soep, soep
De soep is klaar
Leve de groene erwt

Soep, soep
De soep is klaar
Brother, het is snert

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

Jasperina de Jong - Een pilletje voor de pep

'k Had de laatste tijd een hevig minderwaardigheidscomplex
Omdat iedereen succes had in de handel, sport of sex
Reindert Zwolsman en Jan Cremer, Kees Verolme Coen Moulijn
Ach ik noem maar een paar namen, die ons allen dierbaar
zijn
En dan dacht ik: mensen lief wat is iedereen actief
En wat zijn ze allemaal ongelooflijk vitaal
Zo bewegelijk als kwik, allemaal behalve ik
'k heb die kwestie toen voorzichtig voorgelegd aan een
vriendin
En die zei "ik had hetzelfde maar ik neem er wat voor in
'k zal meteen eens even kijken of ik soms iets voor je heb
En toen gaf ze mij een buisje vol met pillen voor de pep

Oh, zo'n pilletje voor de pep oh, zo'n pilletje voor de
pep
Nou ik kan u wel vertellen dat ik daar een hoop aan heb
Pep genoeg voor duizend plannen, pep genoeg voor duizend
mannen
Ik ga bijna door 't behang van de pure gadingsdrang
'k Wil genieten van mijn leven, voor ik oud ben en verlept
Daarom neem ik nog een pilletje nog een pilletje voor de
pep

'k Heb nu allerlei ideetjes waar ik vroeger niet toe kwam
Zo ontwerp ik nu wctjes voor de duiven op de dam
Want die dieren die ontsieren steeds het koningklijk
paleis
En ik breng ze in de handel voor een redelijke prijs
Ik werk ook ontzettend druk aan een ingezonden stuk
'k Weet nog niet waar 't over gaat, maar ik ben ontzettend
kwaad
Ja ik maak me vreselijk dik, zoveel energie heb ik
'k Heb me 80 keren opgegeven voor de tros
Da's weer 180 leden, dus de zuilen zijn de klos
Maar toen gaf ik mij vervolgens, want ik voelde me zo fit
Ook nog 180 keren bij de vara op als lid

Oh, zo'n pilletje voor de pep oh, zo'n pilletje voor de
pep
Nou ik kan u wel vertellen, dat is brandstof in de klep
'k Heb aan Gerard van het Reve nog een liefdesbrief
geschreven
Gerard kan 'k iets voor je doen, vele groeten en een zoen
En wanneer hij mij mocht schrijven dat ik echt geen kansen
heb
Nou dan neem ik nog een pilletje nog een pilletje voor de
pep

Ja die peppil is een zege, dat is doodgewoon een feit
Kijk eens even wat ik hier in vijf minuten heb gebreid
Daaraan kunt u duidelijk merken dat ik barst an energie
't Wordt een broekje voor een baby, maar ik weet nog niet
van wie

Oh, zo'n pilletje voor de pep oh, zo'n pilletje voor de
pep
Nou ik kan u wel vertellen dat ik daar een hoop aan heb
Pep genoeg voor duizend plannen, pep genoeg voor duizend
mannen
Ik ga bijna door 't plafond van die milde krachtenbron
'k Wil genieten van mijn leven voor ik oud ben en een flop
Daarom neem ik nog een pilletje, maar mijn pilletjes zijn
...op

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

Jasperina de Jong - Abah abortus

Het oude wiegje staat al klaar
Ik kijk er steeds vertederd naar
En hoop dat ook mijn achtste kind
Het een behaaglijk nestje vindt
Zo prepareer ik stap voor stap
Mij weer op 't heilig moederschap
Niets evenaart die gouden glans
En toch, er zijn veel vrouwen thans
Die naar 't moderne spraakgebruik
Baas willen zijn in eigen buik
En 't leventje, dat in hen groeit
Wordt onverschillig weggesnoeid
Oh, als ik denk aan zo'n harpij
Ontsnapt een kreet van afschuw mij

Abah abah abortus
Wat laag en wat gemeen
Abah abah abortus
Voor ik mij daartoe leen
Ik krijg er liever negentien
Eer ze mij bij Stimezo zien
Al bood men mij ook gratis
Een abortus, een abortus
Al bood men mij ook gratis
Een abortus provocatus

Ik zeg maar zo: Er is een grens
Men doodt geen ongeboren mens
Dat is al haast een zuigeling
Zo'n heerlijk mollig knuffelding
Dat, aan de moederborst, gedrenkt
Genot beleeft, maar het ook schenkt
Het is wat anders als een kind
Brutaal met kattenkwaad begint
Die kleuters van een jaar of drie
O, onuitstaanbaar vind ik die
Met hun getreiter en geplaag
Ik geef ze steeds de volle laag
Zoals nog onlangs kleine Fiet
Maar een abortus, nee, dat niet

Abah abah abortus
Afstoot'lijk visioen
Abah abah abortus
Hoe kan men zoiets doen
Ik ben toch werkelijk niet flauw
Maar ik begrijp niet hoe een vrouw
Tot zoiets mins in staat is
Als abortus, als abortus
Tot zoiets mins in staat is
Als abortus provocatus

Ik had het over kleine Fiet
Ze kreeg haar zin, dat stuk verdriet
Steeds zat ze in de suikerpot
Het werd tenslotte echt te zot
Toen heb ik vlug de bijl gepakt
En haar de schedel ingehakt
En vorig jaar was 't kleine Peer
Wat deed die bengel ook alweer
Op 't vloerkleed plassen, heb je ooit!
Ik heb hem in de vaart gegooid
En ik dacht blij en opgelucht:
Daar drijft een peer, en toch geen vrucht
Nee, dat zou onbehoorlijk zijn
Een vrucht afdrijven is niet fijn

Abah abah abortus
Dat is niet in de haak
Abah abah abortus
Een dubieuze zaak
't Getuigt toch wel van euv'le moed
Dat men de laatste tijd zelfs doet
Alsof de mens gebaat is
Bij abortus, bij abortus
Alsof de mens gebaat is
Bij abortus provocatus

Mijn man staat vierkant achter mij
O, dol op kinderen is hij
Niet enkel baby's, lief en klein
Nee, ook als ze al ouder zijn
Dat geeft wel eens onenigheid
Zoals met Krisje indertijd
Met Hansje, Fransje, kleine Trees
Marliesje, en vooral Jan-Kees
Die 'k heb vermorzeld met een kei
Dat vond hij zielig, maar ik zei:
"He Wim, die niet zo lichtgeraakt
Er is er zo een bijgemaakt
Kom, geef me nu maar vlug een zoen
Bedenk toch eens wat and'ren doen!"

Abah abah abortus
Ik deed het voor geen goud
Abah abah abortus
Het is volkomen fout
Pas als een vrouw haar kostb're vracht
Intact ter wereld heeft gebracht
Dan kan ze er, al naar haar gril
Mee doen en laten wat ze wil
Maar niets dat groter kwaad is
Dan abortus, dan abortus
Nee, niets dat groter kwaad is
Dan abortus provocatus

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

Jasperina de Jong - De seizoenen

Als je jong bent valt de lente eeuwig samen met talenten
Er hangt bloesem aan de bomen en een vogel zingt een lied
En je jeugd bestaat uit zee en zand en zonnige momenten
Maar de seizoenen komen t'rug, de jaren niet

Als de zomer aanbreekt wil je niet verdwalen in 't koren
Je agenda heeft geen ruimte voor plezier en voor verdriet
En je zegt: "Ik heb geen tijd, ik heb al zoveel tijd
verloren"
Maar de seizoenen komen t'rug, de jaren niet

Pas in de herfst is voor 't eerst het besef niet te
ontlopen
Je ogen vallen open, je hebt je tijd verdaan
Je halve leven werd beheersd door zenuwen en zorgen
De blinde hang naar morgen, de race om 't bestaan
Je armen worden krakerige takken
En als je 't geluk probeert te pakken
Is 't nep of surogaat
Je bent te laat

In de winter ben je vrij om al je dagen te verdromen
Maar, je tijd is om, 't land is leeg, 't regent dat 't
giet
Je verlangt met hart en ziel naar nieuwe bloesem aan de
bomen
Maar de seizoenen komen terug, de jaren niet
Er zal bloesem komen die je niet meer ziet

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

Freek de Jonge, Stiekem

Als kind mocht je niet klikken
Niets pikken, ruitje tikken
Niet van je bord aflikken
Wat mocht je eigenlijk wel?
En de regels van het spel
Werden je nooit verteld
Die had je maar te slikken
Zo niet kreeg je een lel

Wie dit niet wenste te pikken
Die ontkwam niet aan zijn straf
En owee als je klikte
Groeide je hand boven je graf
Maar het meeste dat niet mocht
Dat deed je lekker toch
Zo werd je leven stiekem
Slinks gevuld met achterdocht

Shaggie roken
Deed je stiekem
Fikkie stoken
Deed je stiekem
Appels stelen
Deed je stiekem
Dokter spelen
Was legaal

Toen kwamen de wilde jaren
Vrije liefde, lange haren
Flower power, navelstaren
Weet je wel en weet je niet
En je kocht je eerste weed
Protesteerde met een lied
Je rebellie was onbedaarlijk
Want zo kon het langer niet

In die roes van droom en dansen
Werd de heilsboodschap gebracht
Iedereen gelijke kansen
De verbeelding aan de macht
Weg met de autoriteit
Kennis, macht en geld gespreid
Voortaan hoefde niets meer stiekem
Vrijheid, blijheid, openheid

Stickies roken
Niet meer stiekem
Onrust stoken
Niet meer stiekem
Al het leuke
Nooit meer stiekem
Lekker neuken
Werd normaal

Dankzij al die tolerantie
Kon de politie met vakantie
Iedereen had de garantie
Wie niet gepakt wordt die is vrij
Zo ontstond er een nieuw spel
Nieuwe regels weet je wel
Nieuwe prijzen, nieuwe kansen
Nieuwe hemel, nieuwe hel

Daarna kwam een generatie
Wars van zweverig gepraat
Goed en kwaad was uit de gratie
En het woord kwam bij de daad
En het geld was voortaan maat
En de macht was aan de straat
En de roep om normen, waarden
Kwam helaas ietsje te laat

Geld witwassen
Hoeft niet stiekem
En wildplassen
Hoeft niet stiekem
Speculatie
Hoeft niet stiekem
Liquidatie
Pief, paf, poef
Openbaar

up_cmp_mdshapes110_gbtn.gif

logo.gif